Ce trebuie sa conţină documentul de politica de securitate?

  • Ce resurse de doresc a fi protejate,
  • Cum se obţine securitatea informaţiilor
  • Care este scopul implementarii politicii de securitate
  • Domeniul de aplicare
  • Procesele specifice
  • Responsabilitate şi autoritate

Conducerea de vârf (top managementul, directorul general, etc…)  trebuie să îşi exprime angajamentul pentru asigurarea resurselor umane şi/sau materiale şi infrastructura necesarã pentru atingerea obiectivelor şi implicarea personalã în vederea dezvoltãrii, menţinerii şi îmbunãtãţirii continue a eficacitãţii sistemului de management al securitãţii informaţiei (SMSI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *